Powrót do szkoły i …. doskonalenia kompetencji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2020

Szkola

   W roku szkolnym 2019/2020 118 uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie rozpoczęło uczestnictwo w projekcie pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie”. Po wakacyjnej przerwie wracamy do jego realizacji.

   Projekt realizowany jest w ramach Kontraktu Samorządowego pt. „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samorządowego i dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   Dla przypomnienia,  uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymują wsparcie w postaci bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

  1. a) rozwijających: „Bliżej siebie-bliżej Europy”- zajęcia z j. niemieckiego i j. angielskiego, „Mózgowcy-komputerowcy”- zajęcia informatyczne, „Twórcze rozwiązywanie problemów na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”, „Teatrzaki”- zajęcia teatralne, artystyczne, kształtujące postawy społeczne i emocjonalne, „I ty możesz zostać Archimedesem”- zajęcia z matematyki,
    b) dydaktyczno-wyrównawczych z: j. polskiego, matematyki i języków obcych,
  2. d) „Droga do kariery”- doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Ponadto uczestnicy brali udział w w wycieczkach edukacyjno-kulturalnych, czekają nanich jeszcze warsztaty nt. równości szans i płci. Dodatkowo na potrzeby zadania zakupiono pomoce multimedialne oraz autobus, którym uczniowie dojeżdżają na zajęcia i z powrotem do domu.

 

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć.

Zobacz harmonogram zajęć