„Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2021

Logo centrum wsparcia doradczego

   Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Człopa,

   w ramach zawiązanego przez samorządy powiatu wałeckiego i sam Powiat partnerstwa pn. „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego” prowadzimy prace nad projektem strategii rozwoju społecznego i inwestycyjnego naszego regionu, które pozwolą przyspieszyć rozwój wszystkich samorządów wchodzących w skład Partnerstwa.

 

   W tym celu przeprowadzamy badanie ankietowe wśród różnych środowisk i grup społecznych naszego powiatu. Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu i podejmowaniu przez zawiązane Partnerstwo decyzji dotyczących kierunków rozwoju oraz pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

Prosimy o wypełnienie ankiety klikając w poniższy link.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs279mnvl


    Wymienione na wstępie Partnerstwo jest częścią projektu pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z zespołem ekspertów projekty dokumentów, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług, a także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych.

 

Logo Pomorze, Powiat Wałecki, Gminy Powiatu Wałeckiego