Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Jesienny Wyjazd

31 sierpnia 2020

Jesienny wyjazd

   Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrowcu k. Wałcza informuje o możliwości udziału w wyjeździe weekendowym organizowany jest w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W wyjeździe mogą wziąć udział osoby mające status osoby pokrzywdzonej przestępstwem (m.in. przemoc, wypadek drogowy, kradzież, oszustwo; konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów) wraz z pozostającą pod ich opieką osobą małoletnią. Rodzice/opiekunowie nie ponoszą kosztów wyjazdu.


Termin wyjazdu: wrzesień 2020, dokładna data do ustalenia (będą to weekendy);
Lokalizacja: Gdańsk, Toruń lub Szczecin.

Organizator zapewnia: nocleg, transport, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla każdego uczestnika.

 

Kontakt:

Kontakt Caritas